Terminsberegner

Dato for sammensætning (dd.mm.yyyy)

Første mulige terminsdato:

Vælg datoen for sammensætningen af marsvinene, og find første mulige terminsdato.
Et marsvin går drægtigt i 68-72 dage. Husk at tage hannen fra inden terminsdatoen.